Pravidla závodů Bikes4Life

Kategorie ve sprintových závodech

Supersport

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

– dvouválce o objemu do 750 ccm, čtyřtaktní*

– tříválce o objemu do 675 ccm, čtyřtaktní*

– čtyřválce do V o objemu do 782 ccm, čtyřtaktní ( do 80 kW)*

– čtyřválce o objemu do 640 ccm, čtyřtaktní*

*Do kategorie SSP se nově mohou přihlásit i jezdci s motocykly MV Augusta F3 Superveloce, MV Augusta F3 800, Suzuki GSXR750, Ducati Panigale V2 955 a Triumph ST 765RS, pokud budou splňovat podmínky omezení výkonu předepsané mezinárodní federací motorsportu FIM, jinak jsou tyto motocykly automaticky zařazeny do kategorie SBK. Toto omezení bude kontrolováno na základě požadavku jezdce na každé akci zvlášť. Jezdec si vyžádá formulář na administraci pořadatele závodu a s tímto formulářem absolvuje kontrolu u Firmy Brabax , která bude přítomna na všech akcích Bikes4life, kde se provede kontrola omezení výkonu dle předpisů FIM pro SSP. Při této technické kontrole budou vyžadovány dokumenty o provedení úprav na motocyklu.

Pokud však bude zjištěna skutečnost, že motocykl v průběhu kvalifikací a závodů již evidentně nedisponuje omezením předepsaným pro SSP, bude jezdec ze závodů diskvalifikována a jeho účast bude na dané akci považována pouze jako individuální trénink a nebudou jezdci přiděleny žádné body do šampionátu, ani se nebude účastnit vyhlášení závodů. Prosíme tedy jezdce, kteří si nejsou stoprocentně jisti, že splňují předpisy FIM pro kategorii SSP ať se do této kategorie nepřihlašují. Přišli by tak o možnost se umístit v kategorii SBK.

Veškeré náležitosti a pravidla dle FIM pro rok 2024 jsou k dispozici na tomto odkaze

Superbike

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

– dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

– tříválce o objemu nad 780 ccm, čtyřtaktní

– čtyřválce o objemu nad 640 ccm, čtyřtaktní

Do obou kategorií mohou být zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory. Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polo kapotáž motocyklu.

Naked

Do této kategorie budou zařazeny všechny originálně nekapotované tzv. NAKED motocykly, které již z výroby do této kategorie spadají. Naked není např. YAMAHA R1, které někdo demontoval kapoty a dal rovná řídítka. Originální přestavby je nutno posoudit na technické přejímce.

KAŽDÝ MOTOCYKL BEZ ROZDÍLU KATEGORIE MUSÍ SPLŇOVAT TECHNICKÉ PŘEDPISY

Kategorie ve vytrvalostních závodech Endurance

Tým tvoří minimálně tři jezdci. Kategorie jsou Supersport, Superbike, Naked. Tým musí být složen výhradně z motocyklů dané kategorie, jinak spadá automaticky do kategorie Superbike. Tým musí mít platnou registraci do závodu, na administračním místě vyplní tento lístek:

Bikes4Life - Listek Endurance 1

Po vyplnění lístku, tým dostane střídací pásku na ruku a samolepící čísla (podle počtu jezdců), které jsou povinni umístit na viditelné místo na motocykl. Transpondér zůstává každému jezdci stejný.

Technické předpisy

Motocykl

Každý motocykl musí splňovat následující technické předpisy:

– demontovaná zrcátka, kufry, tank vaky a další příslušenství

– světla a blinkry demontované nebo alespoň řádně zalepené textilní samolepící páskou po celé ploše skel či plastů

– dobrý technický stav, doplněny provozní kapaliny, neuniká olej ani jiné provozní kapaliny a hladina oleje je mezi ryskami

– funkční obě brzdy a brzdové obložení nevykazuje výrazné opotřebení

– namontovaná produkční nebo laděná koncovka výfuku (na autodromech, kde to předpisy vyžadují musí být instalovaný DB Killer či jiné zařízení, které dodržují max. povolený hlukový limit areálu)

– držák transpondéru vč. zapůjčeného transpondéru od poskytovatele časomíry na dané akci musí být pevně uchycený na pravé či levé straně vidlice motocyklu v požadované poloze (dle šipky umístěné na transpondéru)

– pneumatiky nevykazující výrazné opotřebení, jsou povoleny pneumatiky bez vzorku (slick) a závodní mokré pneumatiky

– úpravy na motocyklu směřující ke zvýšení výkonu nejsou omezeny, ale nesmí být na úkor bezpečnosti a funkčnosti

Startovní čísla

Startovní číslo musí být umístěno alespoň na čelní straně kapotáže motocyklu. Startovní číslo musí být z dálky jasně čitelné. Každý jezdec má možnost dostat od promotéra 1 sadu samolepících čísel na motocykl. Startovní čísla se budou přidělovat při registraci. Na každém motocyklu musí být viditelné pouze jedno startovní číslo! Jezdci, kteří mají na svých motocyklech startovní čísla z jiných závodů, musí tato čísla překrýt. Pokud nebudou startovní čísla uvedena na motocyklu v souladu s tímto předpisem, nebude motocykl považován za způsobilý pro účast v závodě.

Jezdec

Vybavení jezdce musí splňovat následující požadavky:

– motocyklová kožená kombinéza ve vyhovujícím stavu s protektory, jsou povoleny kombinézy jednodílné i dvoudílné (nedoporučuje se), výrazně doporučujeme použití zádového i hrudního protektoru a moto airbagu.

– integrální helma s funkčním zapínáním a homologací pro silniční provoz, jsou povoleny i helmy odklápěcí (nedoporučuje se)

– kožené motocyklové rukavice a motocyklové silniční boty ve vyhovujícím stavu, doporučeny jsou rukavice a boty s protektory kloubů

V případě, že jezdec ještě nedosáhl věku 18 let i písemné potvrzení zákonného zástupce, že souhlasí s účastí jezdce. Účastníci musí mít zvládnuté bezpečné ovládání motorky a musí být ve skvělém fyzickém i duševním stavu!

Konzumace alkoholu, drog či jiných návykových látek je zakázána. V případě porušení zákazu následuje okamžité vyloučení z akce.

Všeobecná pravidla pro účastníky

Základní informace

Seriálu závodů BIKES4LIFE se mohou zúčastnit amatérští jezdci, hobby závodníci i licencovaní jezdci. Licencovaní jezdci se nemohou účastnit celosezónní soutěže, avšak mohou být vyhlašováni na jednotlivých akcích.

Každý jezdec, který se chce zúčastnit alespoň jednoho podniku, se musí nejdříve zaregistrovat. Registraci lze provést na stránkách www.bikes4life.cz a uhradit požadovaný poplatek. O úhradě mu do mailu musí přijít potvrzovací e-mail. Veškerá komunikace mezi pořadatelem a jezdcem probíhá elektronicky (email, web), popř. telefonicky. Každého podniku se účastní pouze jezdci, kteří jsou řádně přihlášeni.

Účastníci se musí striktně držet pokynů pořadatele i zaměstnanců okruhu.

Účastníci jsou povinni se vždy chovat tak, aby neohrožovali sebe či ostatní.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv udělat náhodné technické inspekce motocyklů a vyloučit ty, které nesplňují výše uvedené požadavky.

Do sprintových závodů budou zařazeni automaticky všichni přítomní zaregistrovaní s řádně uhrazeným startovným.

Boxy

Nájem boxu není součástí startovného. Každý jezdec/tým si může box objednat dle vlastního uvážení předem před datem konání podniku při registraci. Jeden box může sdílet více jezdců/týmů společně. Box objednává jezdec/manažer týmu výhradně na akci. Organizátor není schopen zajistit box před akcí. Za vydání klíče od boxu bude požadován jakýkoliv doklad totožnosti či kauce 2000Kč. Ke každému boxu bude vydán pouze jeden klíč. Kauce bude vrácena při vrácení klíče od boxu. V případě ztráty klíče nebo nevrácení klíče kauce propadá a doklad se vrací po doplacení kauce. Přístup do prostoru za boxy je volný a otevřený pro jezdce, jejich doprovod a pro veřejnost. Přístup do boxů a prostoru před boxy bude v době závodu omezen pouze na účastníky akce. Důvodem je zachování maximální bezpečnosti jezdců a návštěvníků akce. Všechny osoby, které se budou pohybovat v prostoru boxů a před boxy musí dbát zvýšené opatrnosti, pokynů pořadatelů a ostrahy.

Kvalifikační trénink

Pro kvalifikační trénink je vyhrazen pevně daný časový úsek, který je označen v harmonogramu. Na trať budou vpuštěny pouze motocykly s připevněným transpondérem a startovním číslem. Kontrola bude prováděna na výjezdu z boxů. Během kvalifikačních tréninků jsou měřeny všechny časy na kolo všech jezdců. Do 60 minut po ukončení kvalifikačních jízd (konec polední pauzy) budou vyhlášeny výsledky kvalifikačních tréninků. Jako výsledný kvalifikační čas jezdce bude brán nejlepší čas na kolo, kterého se jezdci podařilo dosáhnout během kvalifikačního tréninku. Podle těchto časů se jezdci seřadí na startovní rošt dle dosažených časů a kategorií. V případě shodnosti časů bude brán v úvahu druhý nejlepší čas (případně takto dále dokud bude trvat shoda časů). Upozorňujeme, že do závodu se vejde pouze tolik závodníků, jako je propustnost tratě na daném okruhu. Jezdci, kteří se dobrovolného závodu nechtějí zúčastnit jednoduše nenastoupí. Informace o propustnosti jsou vždy v boxu administrace.

Rozprava s jezdci

Rozprava je pro všechny jezdce povinná a musí se jí zúčastnit všichni jezdci. Přesný čas a místo konání rozpravy je uvedeno v harmonogramu. Rozprava je důležitým prvkem pro zajištění bezpečnosti tréninků a závodu, proto bude neúčast na rozpravě striktně postihována.

Závod

Závody jsou vypsány na určitý počet kol v daných kategoriích. Pořadatel si vyhrazuje právo počet kol změnit. Přesný čas startu závodu je uveden v harmonogramu.

Mokrý závod

V případě proměnlivého či nejistého počasí, si pořadatel vyhrazuje právo vyhlásit mokrý závod. To znamená, že nebude mít žádný důvod zastavit závod při zhoršení povětrnostních podmínek. Pokud už závod bude spuštěn jako suchý a začne pršet, závod bude zastaven. Je-li odjeto více jak 50 % závodu, závod se znovu nestartuje a pořadí se počítá z posledního celého odjetého kola. Pokud méně než 50 % závodu, pořadatel vyhlásí mokrý závod a startovní procedura se bude opakovat, je-li to při daném podniku prakticky možné.

Startovní procedura

Startovní procedura zahrnuje zaváděcí kolo (Formation lap) a zahřívací kolo (Warm up). Před startem závodu bude na dvě minuty otevřen výjezd z boxů a jezdci mohou najíždět do zaváděcího kola. Po objetí 1 kola se jezdci seřadí dle pokynů pořadatele na startovním roštu závodu v pořadí určeném kvalifikací. Po uplynutí 2 minut před startem závodu bude výjezd z boxů uzavřen. Jezdci, kteří nestihnou najet do zaváděcího kola, budou vpuštěni do zahřívacího kola po projetí všech jezdců ze startovních roštů a však na konci zahřívacího kola je jezdec povinen zajet zpět do boxové uličky(Pit Lane), ze které bude také startovat. Jezdci, kteří startují z boxů, činí tak po projetí posledního jezdce okolo výjezdu z boxů, zeleným světlem na výjezdu a pokynem traťového komisaře. 

 Start závodu

Jezdci se seřadí na startovním roštu a čekají na odmávnutí červenou vlajkou postupně po řadách, aby mohli odstartovat do zahřívacího kola. Po objetí zahřívacího kola se opět postaví do svého roštu a čekají na světelný signál rozsvícení červeného světla a jeho zhasnutí signalizuje START závodu. V prostorách dráhy se při startovní proceduře nesmí vyskytovat nikdo jiný než jezdec, organizátor a obsluha tratě. V případě pádu jezdce v zahřívacím kole, je tento jezdec vyloučen z celého závodu a nemůže se již závodu účastnit.

Vlajková signalizace

Jezdci jsou povinni v průběhu závodu sledovat stanoviště traťových komisařů, věnovat pozornost vlajkové signalizaci a řídit se pokyny traťových komisařů. Nerespektování vlajkové signalizace může být penalizováno až diskvalifikací jezdce ze závodu, a to na základě rozhodnutí ředitele závodu. Znalost významu jednotlivých vlajek je povinností každého jezdce!!! Nerespektování vlajkové signalizace bude postihováno udělením časové penalizace!!! Za opakované porušování vlajkové signalizace může být jezdec diskvalifikován ze závodu. Jezdci musí v průběhu závodu dodržovat základní pravidla pro jízdu na okruhu a nesmí záměrně ohrozit svojí jízdou ostatní jezdce. V průběhu závodu je jezdcům signalizován počet kol zbývajících do konce závodu. Signalizace je prováděna na světelné tabuli nad cílovou čárou. V průběhu závodu je výjezd z boxů otevřen stále až do okamžiku ukončení nebo přerušení závodu.

Havárie a zastavení na trati

V případě, že jezdec během závodu na trati havaruje nebo má poruchu na motocyklu, kvůli níž musí zastavit, musí dbát pokynů traťových komisařů, co nejrychleji opustit trať do bezpečí (např. za svodidla nebo i s motocyklem na obslužnou komunikaci).

Návrat do boxů po havárii nebo poruše motocyklu

V případě, že jezdec havaruje nebo má poruchu na motocyklu, která mu brání pokračovat v tréninku, kvalifikace či závodě, může pro návrat do boxů z trati využít odtahu motocyklu nebo může motocykl tlačit sám. K odtlačení motocyklu do boxů musí využít výhradně obslužné komunikace a vždy je povinen řídit se pokyny traťových komisařů. Je zakázáno tlačit motocykl po závodní dráze! Jezdec může pro návrat do boxů využít pomoci pouze traťových komisařů a personálu, který zajišťuje odvoz havarovaných motocyklů zpět do boxů.

Safety Car

Safety car (v USA pace car, zkratka SC) je vozidlo, které je využíváno při závodech. Jeho účelem je omezit rychlost za ním jedoucích motocyklů ve chvíli, kdy je to nutné například z důvodů nehody či nečistot na trati, které by ohrozily bezpečnost závodníků, technického personálu či diváků. Přítomnost vozidla na trati je signalizováno písmeny SC na vlajce nebo na digitální tabuli. Jezdci jsou povinni vozidlo dojet a zařadit se za vozidlo v pořadí v jakém za ním dojeli. Je zakázáno předjíždět. Týmy mohou střídat, musí však dodržet pravidlo, kdy sjedou z trati, vystřídají se a na trať mohou najet až když projede Safety car a celý peloton jezdců.( Nikdy se nesmí vjet na trať je-li na semaforu červená)

Omezení rychlosti při průjezdu boxovou uličkou

Při průjezdu boxovou uličkou, příjezdu k boxu a odjezdu od boxu na trať nesmí jezdec překročit maximální povolenou rychlost v boxech 60 km/h (není-li dáno autodromem jinak). Při průjezdu boxovou uličkou musí jezdec dbát zvýšené opatrnosti a nesmí ohrozit ostatní jezdce. Pořadatel bude provádět měření rychlosti v boxové uličce. Pokud některý z jezdců překročí maximální povolenou rychlost, bude upozorněn na tuto chybu, pokud se jí jezdec nevyvaruje podruhé bude bez náhrady vyloučen z tréninků, kvalifikace i závodu.

Přerušení závodu nebo tréninku

V případě, že v průběhu závodu nebo tréninku dojde na trati k události, která si vynutí přerušení, budou na startu a na stanovištích traťových komisařů vyvěšeny červené vlajky. Všichni jezdci musí výrazně zpomalit, dokončit kolo a vrátit se do boxů. V okamžiku vyvěšení červených vlajek je uzavřen výjezd z boxů.

Po odstranění překážky, která způsobila přerušení závodu nebo tréninku bude znovu otevřen výjezd z boxů.

Ukončení závodu

V průběhu závodu je průběžně sledováno celkové pořadí jezdců. Po uplynutí doby závodu je první jezdec v pořadí odmávnut šachovnicovou vlajkou a po něm i všichni ostatní jezdci. Po projetí prvního jezdce cílem je také uzavřen výjezd z boxů. Po projetí cílem, jezdci dokončí kolo a vrátí se zpět do boxů. Po ukončení závodu bude stanoveno celkové pořadí všech jezdců podle jednotlivých kategorií. Pořadí je stanoveno podle pořadí, v jakém jezdci překročili cílovou čáru a podle počtu dokončených kol a času.

Vyhlášení výsledků závodu

Obvykle 30 minut po skončení závodu se jezdci shromáždí v prostoru stupňů vítězů k vyhlášení výsledků (přesný čas je dán harmonogramem akce). Vyhlášení výsledků proběhne podle jednotlivých kategorií.

Pro každou kategorii bude vyhlášeno pořadí tří nejlepších jezdců. Oficiální výsledky závodu budou k dispozici po skončení závodu v elektronické podobě a na internetových stránkách www.bikes4life.cz a www.chronovision.cz.

Ceremonie a předání cen

Ceny za umístění v jednotlivých závodech i za celkové umístění v jednotlivých šampionátech na konci sezóny budou předány jezdcům podle jejich umístění ihned po ukončení závodu nebo na konci každého jednotlivého závodního dne. Pokud se jezdec osobně nedostaví na předávací ceremonii, ztrácí nárok na pohár i příslušnou cenu odpovídající jeho umístění v závodě.

Licencovaní jezdci nemají nárok na účast v sezónní soutěži.

Bodové hodnocení

Za 1. až 15. místo v každé kategorii budou jezdci/týmu přiděleny body do celkového hodnocení.

Pořadí:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Body:

25

20

16

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Sankce

Bude-li v průběhu závodu nebo po skončení závodu zjištěno, že jezdec porušil některé z pravidel závodu, bude jezdci rozhodnutím ředitele závodu udělena penalizace. Pokud tým nebude respektovat rozhodnutí ředitele závodu a odmítne se podrobit udělené penalizaci, bude diskvalifikován. Pokud jezdec v případě diskvalifikace v průběhu závodu odmítne odstoupit ze závodu, nebude zařazen do startovní listiny zbývajících závodů v sezoně a budou anulovány všechny výsledky, kterých dosáhl ve všech předcházejících závodech.

Časová penalizace

Časovou penalizaci uděluje ředitel závodu na základě zjištěných porušení pravidel závodu. Časová penalizace bude provedena tak, že jezdci bude odečteno jedno celé kolo za každé zjištěné porušení pravidel.

Udělené penalizace budou uvedeny v celkových výsledcích závodu.

JUMP START (Ulitý start, předčasný start): je jezdec automaticky penalizován 20sekundovou ztrátou ve výsledcích.

Upozornění

Motoristický sport je nebezpečný a každý účastník závodu se jej účastní výhradně na vlastní nebezpečí.

Všichni účastníci závodu jsou povinni se striktně řídit pokyny pořadatele a provozovatele závodního okruhu.

Pořadatel závodu nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé na majetku či zdraví účastníků závodu.

Vytrvalostní závody ENDURANCE

Pohyb na trati, vlajková signalizace, pohyb v depu se řídí stejnými pravidly jako sprintové závody.

Zvolíte si tým min. 3 jezdců, zvolíte si kapitána (kvalifikační čas), vyplníte startovní lístek a v požadovaný čas se registrujete do závodu. Aby byl tým hodnocen do celosezónního slosování, tak může mít max. jednoho licencovaného jezdce, který smí najezdit max 1/3 celkového času závodu.

Kvalifikace probíhá dle harmonogramu po celé dopoledne. Bere se kvalifikační čas pouze kapitána.

Kvalifikační čas určuje pozici na startu.

Nejpozději 30 minut před startem závodu bude u administrativy vyvěšen startovní rošt!!!

Startující jezdec vjíždí na trať do zaváděcího kola cca 5 minut před zahájením závodu – bude vyhlášeno ampliónem. Kolega z týmu čeká na startovní pozici na dráze.

Startuje se systémem LeMans. Jezdci stojí na jedné straně trati a na druhé stojímotorka, kterou drží kolega z týmu. Motorce neběží motor!!! Po mávnutí startovací vlajkou jezdec běží k motorce, nastartuje a vjíždí do závodu, který je stanoven na určitý čas. Tým se pak snaží odjet co největší počet kol. Střídá se v depu, přendáním týmové pásky na paži dalšího jezdce. Rychlost jízdy depem je omezena na 60 km/h (pokud není okruhem stanoveno jinak)!!! Při nedodržení rychlosti bude tým penalizován, tak jako při neuposlechnutí vlajkové signalizace během závodu (především předjíždění pod žlutou vlajkou).

Pozor!!! Po dráze se pohybují jezdci všech kategorií a je nutno dbát zvýšené opatrnosti při jízdě a předjíždění. Traťoví komisaři mají za úkol využívat modré vlajky, aby pomalejší jezdce připravili k okamžiku, že budou předjeti. Nebezpečné chování na trati bude hlášeno traťovými komisaři řediteli závodu a za každý prohřešek bude týmu odečteno jedno kolo z celkového počtu.

Úspěšné dokončení závodu je, že tým projede po dráze pod šachovnicovou vlajkou. Vyhrává tým, který za stanovený čas najezdil nejvíce kol.

Vaše objednávka čeká na dokončení!