Jak akce probíhají?

Předvečer dvoudenní a třídenní akce:

AUDIOVERZE ČLÁNKU

Začátek akce startuje vždy v předvečer dané akce. Příjezd na akci je umožněn nejdříve v 19,00, je to z důvodu, že areál musí vyklidit předchozí agentura či nějaký závodní podnik. Od 19,30 probíhá tzv. administrativní a technická přejímka.

To pro Vás znamená, že si zaparkujete motorku nebo vozík s autem v depu, v klidu se rozkoukáte a dojdete se zaregistrovat do naší Administrace (červený stan Bikes4life, box či označená místnost). Tam podepíšete na tabletu předvyplněné prohlášení účastníka, dostanete číslo na motorku, měřící transpondér a skupinu ve které budete jezdit.

Budete zaregistrováni do časomíry a oproti nějakému dokladu a kartičky pojištěnce dostanete zapůjčen transpondér s držákem. Půjdete k motorce, nalepíte si číslo a skupinu (na viditelné místo zepředu) a pomocí zdrhovacích pásek nainstalujete na moto měřič času „transpondér“ ( transpondér musí být ve svislé poloze do max. výšky 120 cm nad vozovku)

Dále Vás čeká technická přejímka, kdy si vyhledáte technika ve žluté vestě s nápisem „Technická přejímka“ a ten s Vámi prohlédne motorku, zda je způsobilá k jízdě na okruhu, zkontroluje nalepené číslo, skupinu, upevnění transpondéru a mrkne na Vaši přilbu a oblečení na moto. Doporučujeme demontovat zpětná zrcátka a přelepit světla. Není to buzerace, jen chceme aby jste byli v bezpečí vy i ostatní jezdci.

Co kontrolujeme:

Funkci brzd, únik kapalin, stav řetězu, stav pneumatik, upevnění dílů na moto. Nově budete moci požádat o měření hluku, zda Váš stroj splňuje požadavky autodromu. Vyžadujeme kombinézu koženou či textilní. Textilní však nedoporučujeme. Dále rukavice, motoboty, a integrální přilbu. Doporučujeme páteřový chránič či airbagovou vestu.

Po přejímce dostanete kulatou samolepku, bez které nebudete vpuštěni na trať, v případě pádu či technické závadě, prosíme o přistavení znovu moto na přejímku, aby došlo ke kontrole zda je vše v pořádku.

Volné jízdy: Den 1.

V případě, že se rozhodnete dorazit až ráno, tak do areálu autodromu budete vpuštěni nejdříve v 7,00. Následuje pro Vás kolečko, uvedené výše, takže administrace, technická přejímka,…

Rozprava s instruktorem:

Nejpozději 20 minut před vjezdem na trať bude povinná rozprava, kde se dozvíte informace o nastavení trati, jak se na trati chovat, projdeme vlajkovou signalizaci a zodpovíme případné dotazy.

První na trať vjíždí skupina D. Dvě minuty před vjezdem se začnou jezdci ze skupiny D řadit u vjezdu na trať. První kolo pojede každá skupina za instruktorem, aby se každý seznámil s tratí, v prvním kole se nepředjíždí a drží se větší rozestupy.

Po prvním kole je zahájen volný trénink a každý může jet naplno, dle svých možností. Při své jízdě dbáme na bezpečnost svou i ostatních. Jedeme si svou stopu a na trati nikdy nezastavujeme. Řídíme se pokyny traťových komisařů, kteří ke komunikaci používají vlajkovou signalizaci.

· Červená vlajka
Signalizuje zastavení závodu nebo tréninku. Všichni musí zpomalit a být připraveni zastavit a vrátit se do boxu. Předjíždění je zakázáno.

· Žlutá vlajka
Signalizuje nebezpečí na trati. Předjíždět se nesmí od žluté vlajky, až ke stanovišti traťového komisaře, kde již visí zelená vlajka.

· Modrá vlajka
V pohybu oznamuje jezdci, že bude předjet rychlejším jezdcem. Když vlajka visí na výjezdu z boxu, pak signalizuje jezdci najíždějícímu na trať, že se po dráze blíží rychlejší jezdec.

· Zelená vlajka
Trať je opět volná. Je použitá na stanovištích traťového komisaře bezprostředně za nehodou, která si vyžádala použití jedné nebo více žlutých vlajek.

· Šachovnicová vlajka
Ukazuje se v pohybu na cílové čáře a znamená ukončení tréninku nebo závodu.

· Bílá vlajka s diagonálním červeným křížem
Vlajka vyvěšená v klidu na stanovištích traťových komisařů signalizuje kapky deště v daném úseku trati.

Po stanoveném čase bude ukončeno testování skupiny D červenou vlajkou a zajede se do depa, kde již bude připravena skupina C, která si též dá první kolo za instruktorem. Stejně pak pokračuje i skupina B i A.

Scénář se opakuje dle harmonogramu až do 18,00 kdy bude testování ukončeno. Po celou dobu akce, máte možnost využít cateringu (grill, pitný režim, ovoce, sušenky,…), který je pro jezdce zdarma.

K dispozici jsou i instruktoři, kteří Vám zodpoví každý dotaz a dokonce jsou připraveni zajet s Vámi na trať, Vám věnují několik kol, pořídí video záznam a ten s Vámi pak proberou v depu a následně sdělí několik rad jak jízdu zlepšit a kde máte případné rezervy. Videozáznam Vám na požádání bude nasdílen.

Závody 3h Endurance

V případě, že je vypsán dle harmonogramu týmový vytrvalostní závod Endurance, jede se v první den akce. 

Zvolíte si tým min. 3 jezdců, vyplníte startovní lístek, zvolíte si číslo a název týmu a č. transpondéru, který bude určovat kvalifikační čas týmu pro pozici na startu. Nejpozději 30 minut před startem závodu bude u administrativy vyvěšen startovní rošt!!! Startující jezdec vjíždí na trať do zaváděcího kola cca 5 minut před zahájením závodu – bude vyhlášeno ampliónem. Kolega z týmu čeká na startovní pozici na dráze. Startuje se systémem LeMans. Jezdci stojí na jedné straně trati a na druhé stojí motorka, kterou drží kolega z týmu. Motorce neběží motor!!! Po mávnutí startovací vlajkou (většinou státní vlajkou) jezdec běží k motorce, nastartuje a vjíždí do závodu, který je stanoven na určitý čas. Tým se pak snaží odjet co největší počet kol. Střídá se v depu, přendáním transpondéru (nebo reflexní pásky) na další motocykl(nebo na paži střídajícího jezdce). Rychlost jízdy depem je omezena na 60km/h!!! Při nedodržení rychlosti bude tým penalizován, tak jako při neuposlechnutí vlajkové signalizace během závodu především předjíždění pod žlutou vlajkou. Vyhrává tým, který za stanovený čas najezdil nejvíce kol. V případě pádu jezdce během závodu, je možno vyjet znovu na trať, ale jen v případě, že je řidič naprosto v pořádku a motocykl v dobrém technickém stavu. Povolení v pokračování by měl dát traťový komisař. V případě, že motocykl je neschopný pokračovat v jízdě, tak má jezdce možnost doběhnout do depa po obslužných cestách autodromu a předat dalšímu jezdci transpondér (či pásku). 

Po celou dobu akce Vás budeme fotografovat a natáčet. Foto a video bude k dispozici do týdne od ukončení akce na našem webu www.bikes4life.cz.

Pneuservis a servis

V depu bude základní servis a pneuservis, který pro nás zajišťuje firma BRABAX Moto. Jako novou službu jsme pro Vás připravili možnost zapůjčení nahříváků a stojanů(nutno rezerevovat). V případě, že by jste chtěli vyzkoušet okruhové pneumatiky a rozhodnete se přijet na motorce po vlastní ose, pneu Vám zajistíme i přezujeme.

Samozřejmostí bude i možné zapůjčení nahříváků a stojanů. Následně po vašem ukončení tréninků či po závodech druhý den vám motocykl opět přezujeme zpět na vaše pneu a jedete domů. Zakoupené pneumatiky Vám označíme, uskladníme a přivezeme na další akci.

Ukončení okruhového dne

Konec volných jízd zakončíme besedou s instruktory a jezdci, kde probereme nastavení motocyklu, projdeme si techniku jízdy, apod…. Pak již následuje volná zábava, kdy máte k dispozici pivečko a něco na zub.

V depu můžete přespat ve svém přístřešku, karavanu, v autě či ve stanu. V areálu autodromu jsou k dispozici WC a sprchy. Areál se uzavře ve 21,00 do 7,00 druhého dne. V tuto dobu nebude možné vyjet vozem ani na moto.

 

Volné jízdy: Den II. 

Druhý den, začínáme otevřením areálu v 7,00. Stejně jako první den musíme projít administrací a technickou přejímkou (pouze ti co nově přijeli na akci). Opět  se rozdělíme do 4 výkonnostních skupin, v případě, že Vás budeme potřebovat nějak přeskupit, zašleme Vám na Váš mobil SMS, abyste dorazili na administraci pro novou samolepku skupiny.

Rozprava s instruktory bude od 8,15 a od 8,30. Od 9,00 vjíždí na trať skupina D a celý den se odvíjí podle vystaveného časového harmonogramu ve 4 skupinách naprosto stejně jako v pátek. V průběhu dne, je možnost se zaregistrovat do dobrovolného závodu.

Registrovat lze do 14,00!!! Ve 13,00 je vyhlášena hodinová pauza na oběd. V době oběda dojde k regrupingu a jezdci se přerozdělí do skupin podle zajetých dopoledních časů. Je nutno si vzít novou samolepku skupiny. Po obědě se pokračuje podle harmonogramu až do závodu. Kvalifikační čas do závodu, je nejrychlejší kolo jezdce ze sobotního dne.

Závod Sprint

Vypisujeme v průměru tři samostatné závody (záleží na zájmu)

Závod MASTERS (nejrychlejší), závod ROOKIE (pomalejší) a závod OPEN (začátečníci)

Pořadí na startu jezdců kvalifikovaných do závodu bude vyvěšeno max 30 minut před závodem kde se také dozví, do jakého závodu se kvalifikovali . Závodní procedura začíná dle harmonogramu. Vjezd na trať do závodu je vyhlášen ampliónem.

Jezdec zajede na svoji startovní pozici označenou na trati číslem a čeká na signál startéra. Nejprve se jede zahřívací kolo tzv. WARM UP. Startér běží mezi jezdci s vlajkou a zdvihnutím vlajky dává signál ke startu. Jezdci zajedou jedno kolo a znovu se postaví na svoji startovní pozici. Dále již jezdci sledují semafor a na zhasnutá červená světla je závod na stanovený počet kol odstartován.

Konec závodů

Průjezdem nejrychlejšího jezdce a odmávnutím šachovnicovým praporem závod končí. V případě, že nejrychlejší jezdci předjedou o jedno kolo pomalejší jezdce, tak pomalejší jezdci jedou o kolo méně. Následuje jedno volné kolo a sjíždí se do depa. V depu jsou již připraveni jezdci závodu MASTERS. Dále se vše opakuje dle výše uvedených informací. Jako poslední se jede závod OPEN.

Po odjetí i tohoto závodu se rozhodne kolik zbývá volného času do 18,00 a na trati se vyhlásí tzv. OPEN PIT LANE, ten je určen pro jezdce, kteří toho ještě neměli za celý den dost nebo se neúčastnili závodu. Na trať bude vpuštěno maximálně 15 motocyklů.

Vyhlášení

V 18,15 bude v depu slavnostní vyhlášení všech kategorií, dojde ke společnému focení. Budeme rádi, když většina z Vás vydržíte až do úplného konce a vítězům zatleskáte. Budeme zde losovat i šťastlivce ze všech účastníků, kteří dostanou různé ceny.

Po vyhlášení akce končí. Depo je nutno vyklidit do 19,00.

Teď už jen stačí objednat si ježdění s námi – Plánované akce

V nabídce máme též akce na autodromu MOST, SlovakiaRing, Brno, Rijeka

Vaše objednávka čeká na dokončení!